Jiří Voráč je uznávaným univerzitním profesorem a filmovým historikem se specializací na dějiny české kinematografie. V listopadu 1989 se podílel na organizaci stávkového výboru při Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, přípravě studentských demonstrací i mobilizaci občanů ke generální stávce. Po revoluci pracoval jako šéfredaktor pro nezávislé Moravské noviny, následně působil na Masarykově Univerzitě, kde se zasloužil o vybudování Ústavu filmu a audiovizuální kultury. Byl členem Rady České televize, Rady fondu kinematografie a dalších poradních orgánů.