Festival 2020

Muzeum paměti XX. století, z.ú.

14/11, 12:00, Dům pážat

režie: Ivo Toman, 51 min.

ČSR, 1953

Středometrážní dokumentární film „Rozloučení s Klementem Gottwaldem“ natočený ve spolupráci Československého armádního filmu a Studia dokumentárních filmů měl za úkol zachytit monumentální smuteční slavnosti po smrti „prvního dělnického prezidenta“ a předsedy komunistické strany Klementa Gottwalda (1896–1953). Gottwald zemřel na selhání srdce dne 14. března 1953, jen několik dní po návratu z pohřbu J. V. Stalina. V interpretaci poslání Gottwalda na zemi se komunistická propaganda, jinak ateistická a proticírkevní, opřela o řadu ideových výpůjček z křesťanství. Gottwald byl uctíván jako světodějný spasitel, kteréhož smrt sice zdrtila „pokrokové“ lidi na celém světě, ale jehož odkaz zůstává nesmrtelným dědictvím v srdci každého z nich. Pohřeb se inspiroval zvyklostmi provázejícími loučení s předchozími československými prezidenty, aby tak i za pomocí symbolů spojených s pohřby T. G. Masaryka a Edvarda Beneše byla historicky legitimizována Gottwaldova úloha v tomto úřadu. Básnicky laděný komentář oplakávající Gottwaldovu smrt napsal tehdejší režimní autor Pavel Kohout, namluvil ho herec Karel Beníško. Na natáčení náročného dokumentárního filmu se podílelo několik desítek kameramanů a režisérů, kteří materiál pro film získávali nejen v Praze, kde se konal pohřeb, ale po celém Československu i v zahraničí.