Festival 2020

Muzeum paměti XX. století, z.ú.

pátek 12/11, 13:30, Bio Oko

režie: Robert Sedláček, I. a II. díl, 2 x 56 min.

ČR, ČT 2008

 

Gustáv Husák –  hlavní představitel normalizace v letech sedmdesátých a osmdesátých, ale také politický vězeň v letech padesátých a obratný manipulátor v měsících po srpnové invazi v roce 1968. Zatímco v době jeho smrti se o Husákovi moc nehovořilo, dnes se o něm hraje na Slovensku divadelní hra a vrací se k němu i dvojdílný dokument České televize. Zaznívá v něm řada hlasů, včetně Husákova syna Vladimíra či bývalého generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova. Jaká byla Husákova léta a proč právě jemu se stalo osudem být symbolem normalizace?

„Gustáv Husák nás přitahoval jako čistá esence všeho, co je na politice odpudivé, jako obrazárna pudů, jichž je politika katalyzátorem,“ řekl režisér Robert Sedláček.  „Jako osud člověka uprostřed společenského vlnobití, který nechce nikdy zůstat na okraji, ať to stojí, co to stojí.“