středa 10/11, 18:00, Dům pážat
režie: Martin Vadas, 30 min
ČR, 1994

Název dokumentu Martina Vadase naráží na myšlenku, která byla v devadesátých letech hojně diskutovaná: totiž zda je možné udělat za minulostí tlustou čáru a už se k ní nevracet. Ve filmu sledujeme skupinu českých novinářů, kteří cestují do Berlína, aby se seznámili s metodami, jakými se Němci vypořádávají s minulostí STASI – německou tajnou komunistickou policií. Stasi byla široce uznávána jako jedna z nejefektivnějších výzvědných organizací na světě. Vedoucí jednotlivých oddělení tzv. Gauckova ústavu, který byl zřízen v berlínských budovách Stasi a který byl obdobou našeho někdejšího Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), vysvětlují metodiku práce i systém, na kterém byla založena práce agentů. Dokument předestírá pohled na problematiku spolupráce s tajnou policií a srovnává praxi, která panovala po pádu železné opony v Německu a u nás.

Úvod: Jan Kalous, debata: Jan Kalous, Martin Vadas, Pavel Žáček, Jan Štern