Vystudovala obor dokumentární tvorba na pražské FAMU. V roce 2014 natočila půlhodinový studentský dokument Stát! Knížák (2014) věnovaný osobnosti Milana Knížáka a obecněji vztahu umělce a státu. Její další tvorbou jsou dokumentární filmy Sóla pro poslance a senátory (2018), Dvojí tvář spartakiád (2019) a Dvojí život jedné strany (2021).