čtvrtek 11/11, 15:30, Bio Oko

režie: Vladimír Merta, 52 min.

ČR, 2016

Generační zpověď režiséra a muzikanta Vladimíra Merty o široké vrstvě společnosti, která v době normalizace aktivně nekolaborovala s komunistickým režimem, ani se nepřidala k pronásledovaným disidentům.

Třídílný cyklus Vladimíra Merty je v dosavadní praxi reflexe období let 1948–1989 novátorský. Soustřeďuje se na tzv. šedou zónu, tedy na oblast mezi „soukolím otevřené kolaborace a ghettem undergroundu“, na příběhy stovek lidí, kteří se snažili „o čestné přežití v rámci povolených pracovních i občanských aktivit.“ Zahrnuje široké spektrum společnosti od těch, kteří sympatizovali s odpůrci režimu a snažili se v rámci mezí zákona přispět k jeho rozkladu, až k řadovým členům KSČ, kteří nesouhlasili s politikou strany. Je velmi pravděpodobné, že právě šedá zóna přispěla k pádu komunismu v roce 1989 a její lidé se pak často dostávali na podstatná vedoucí místa. Sféra šedé zóny, to jsou také malé dějiny všednodenního hrdinství, příběhy desítek lidí, kteří nebyli ochotni smířit se s marasmem tehdejšího společenského klimatu.

úvod: Radek Schovánek, debata: Radek Schovánek, Vladimír Merta