V roce 2002 absolvoval bakalářský stupeň oboru režie na FAMU, na magisterském stupni pokračoval ve studiu na katedře dokumentu. Je autorem portrétních dokumentů Profil – Jan Kaplický (2004) a Váňa (2012) o slavném žokeji. Jeho dokument Povídky malostranské po 130 letech (2011) hledal paralely mezi obyvateli současné Malé Strany a hrdiny Nerudova textu. Následoval film Rodinné záležitosti a poté zde uváděný portrét agenta komunistické výzvědné služby Karla Köchera.