Od roku 1949 pracoval jako režisér Československého armádního filmu, kde dosáhl hodnosti podplukovníka v záloze a uměleckého šéfa. Ke všem svým dokumentům a filmům si psal i náměty, literární i technické scénáře. Zpočátku tvořil četné propagandistické a politicky vyhraněné tituly či filmy pro armádu, tři z nich byly dokonce oceněny Státními cenami.

Od 60. let byl už režisérem Filmového studia Barrandov. Jako režisér hrané filmu debutoval válečným snímkem, ještě v produkci Československého armádního filmu, Tanková brigáda (1955) o bojích první československé brigády z roku 1944. Ve své tvorbě se Ivo Toman zaobíral nejčastěji náměty z vojenského prostředí, dobrodružným žánrem, kriminálním nebo vojenským, ojediněle i komediálním, často velmi ideologicky zabarveným. Po roce 1968 podpořil svou tvorbou nastávající normalizaci. Zemřel 23. prosince 1994 v Praze ve věku sedmdesáti let.