Středa 10/11, 16:30, Dům pážat

režie: Olga Sommerová, 49 min.

ČT, 2003

Dokument Olgy Sommerové o tom, jak nesnadno se i ve svobodných podmínkách, dvanáct let po revoluci, vyrovnávala naše země s bezprávím minulosti. Hrdinové filmu jsou František Zahrádka, vězněný třináct let; Luboš Hruška, plukovník, vězněný 11 let; Milan Píka, syn popraveného generála Heliodora Píky; Ludmila Šeflová, dcera kulaka, vězněná 5 let; Jan Beneš, spisovatel, vězněný 4 roky; Petr Vymyslický, vězněný 11 let; Pavel Hubačka, vězněný nejdéle – 13 let. Tento muž, který prožil při výsleších elektrické šoky v proslulé uherskohradišťské mučírně, je spolu se Petrem Vymyslickým svědkem v procesu s jejich vyšetřovatelem Aloisem Grebeníčkem u soudu, ke kterému se obžalovaný ani jednou nedostavil.

Naléhavý a drásavý snímek vypovídá o bagatelizaci snah o potrestání zločinů minulosti, vytěsňování toho, co je nepohodlné a nepříjemné a lhostejnosti, kterou jsme jako společnost projevili k lidem, jimž vzal komunistický režim jejich blízké, jejich majetek i nejlepší léta jejich života.

Úvod: Petr Blažek, debata: Olga Sommerová, Petr Koura, Jiří Padevět, Petr Blažek