Studovala na Běloruské státní akademii umění (obor režie dokumentárního filmu) a Státní akademii postgraduálního studia vzdělávání (Vyšší škola reklamy). Od roku 2008 pracuje v televizi jako ředitelka historických, zábavních a vědeckých pořadů. Její první dokument Crossroads (2014), vyprávějící příběh umělce bez domova, zvítězil na mezinárodních festivalech a získal uznání. Na MFF ve Varšavě byl oceněn Zvláštní cenou poroty a Cenou diváků. Další dokument Debut (2017), mapující divadelní představení ve vězení pro prvotrestané ženy, získal zvláštní uznání na filmovém festivalu v Krakově. Spolu s historikem Alexandrem Radajevem se posléze pustila do rekonstrukce životního příběhu generála Sergeje Vojcechovského.